Derslerimin bazıları ek ders formuna düşmüyor. Ne yapabilirim?

Last updated 8 years ago
Öğretim üyeleri UBYS'deki Ders YüKü Formunda "ÖBS'den Getir" butonuna tıkladığından dersler gelmiyorsa aşağıdaki hususların kontrol edilmesi gerekmektedir.

1. Ders programının tanımlanıp tanımlanmadığını ders açma sayfasından kontrol ediniz. (Bölüm sekreteri veya Fakülte öğrenci işleri kontrol edebilir.)
2. Ders programının çakışıp çakışmadığını öğretim üyelerinin kendi sayfalarında "Eğitim/Öğretim-Ders Programı" sayfasından kontrol etmesi gerekmektedir.
3. Eğer ders birden fazla öğretim üyesi tarafından verilmekte ise ders açma sayfasında bu dersleri "Her hoca tam ücret alabilir" şeklinde tanımladığınızdan ve öğretim üyelerinin de UBYS'deki Ders YüKü Formunda bu dersler için "ORTAK DERS EKLE" butonunu kullandığından emin olunuz.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!