Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar nelerdir?

Last updated 8 years ago
Disiplin cezası almamış olmak, Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak, Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak, çalıştırılacak iş için yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak, kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!