Frequently Asked Question

Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?
Last Updated 4 years ago

En fazla iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Ancak Sağlık Raporu ile kayıt dondurmalarda bu süre sınırlaması yoktur.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!