Fakülte öğrenci işleriyim yeni kayıt yaptıran ve hakkında üst sınıfa intibak kararı çıkan öğrencilerin akademik dönem, okuduğu dönem, müfredat yılı bilgilerini nasıl güncelleyebilirim?

Last updated 8 years ago
Yeni kayıt yaptıran ve hakkında Yönetim Kurulu Kararı ile intibak yapılan öğrencilerin;
- okuduğu dönem,
- akademik dönem,
- müfredat yılı bilgileri ÖBS'deki "Öğrenci Sicil-İşlemler-Akademik Bilgi Güncelle" sayfasından kayıt tarihinden itibaren 60 gün içinde Fakülte öğrenci işleri tarafından güncellenebilmektedir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!