Dönem arasında Kurumlar arası Yatay geçiş (AGNO) ile bir lisans programına yatay geçiş yapabilir miyim?

Last updated 6 years ago
Hayır, dönem arasında kurumlar arası (AGNO) ile lisans programlarına yatay geçiş yapılamamaktadır. Ancak dönem arasında lisans programlarına M. Puan ile kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapma imkânı vardır.

Dönem arasında Kurumlar arası (AGNO) ile sadece ön lisans programlarına yatay geçiş yapılabilmektedir.


Please Wait!

Please wait... it will take a second!