Öğrenci kimlik kartı ne işe yaramaktadır?

Last updated 8 years ago
Öğrencilerimize dağıtılan öğrenci kimlik kartları; üniversiteye bağlı yemekhanelerden öğle yemeği yemek, merkezi kütüphaneye girmek, kitap ödünç alıp teslim etmek, üniversitemize bağlı birimlere giriş yapabilmek vb. için kullanılır. Öğrencilerimizin kimlik kartlarını mutlaka almaları gerekir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!