Üniversitenizde öğrenime devam ederken başka bir yükseköğretim kurumunda içerik ve kredi yönünden uyumlu olan ders/dersler için muafiyet başvurusunda bulunabilir miyim?

Last updated 8 years ago
Üniversitede öğrenimine devam ederken başka bir yükseköğretim kurumunda içerik ve kredi yönünden uyumlu olan dersleri almış ve başarmış olan öğrenci o dersler için ilk defa ders kaydı yaptırdığı dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde yönetim kurulu kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilir. Ancak daha önce kayıt yaptırdığı bir ders için muafiyet talebinde bulunamaz.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!