Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırıldığında verilen kimlik kartı, bütün öğrenim süresince geçerli midir?

Last updated 8 years ago
Hayır, her eğitim yılı başlangıcında 1 yıl geçerli olan bandrol alınmalıdır. Bandrollerin nasıl dağıtılacağını kayıtlı bulunduğunuz birimin öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!