Frequently Asked Question

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırıldığında verilen kimlik kartı, bütün öğrenim süresince geçerli midir?
Last Updated 4 years ago

Hayır, her eğitim yılı başlangıcında 1 yıl geçerli olan bandrol alınmalıdır. Bandrollerin nasıl dağıtılacağını kayıtlı bulunduğunuz birimin öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!