Üniversitenize kurumlar arası yatay geçiş yapabilmem için AGNO’m (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) en az kaç olmalıdır.

Last updated 4 years ago
En az 2.40 olmalıdır.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!