Farklı programlar arasında kurumlar arası yatay geçiş yapılabilir mi?

Last updated 4 years ago
Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. AGNO ile farklı programlar arasında kurumlar arası yatay geçiş yapmak mümkün değildir. Ancak bir önceki soruda açıklanan LYS puanı ile (Ek Madde 1 kapsamında) farklı bir bölüme geçmek mümkündür. LYS/YGS puanınızla farklı bir bölüme geçebilmeniz için LYS/YGS puanınızın geçmek istediğiniz bölümün ilgili yıldaki puanına eşit veya bu puandan yüksek olması gerekmektedir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!