Yükseköğretim kurumları arasında yatay geçiş hangi dönemlerde yapılmaktadır?

Last updated bir yıl önce
Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için, yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir. İlgili dönemler için ilan edilen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru-değerlendirme takvimleri Yükseköğretim Kurulu'nun https://yoksis.yok.gov.tr/websitesiuygulamalari/ogrenci/index.zul adresinden takip edilebilir.
Lütfen Bekleyin!

Lütfen bekleyin... bir saniye sürecek!