Farabi programına katıldığım dönemlerde harç ücretini hangi üniversiteye yatıracağım?

Last updated 5 years ago
Farabi programına katılan öğrencilerimiz harçlarını Atatürk Üniversitesi’ne ödemeye devam eder. Yani öğrencinin asıl kaydı hangi üniversitede ise harç ücretini o üniversiteye öder.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!