Yaz okulunda farklı bir üniversiteden ders alabilmek için ne yapmam gerekmektedir?

Last updated 3 years ago
Ders almak istediğiniz üniversiteyi ve alacağınız dersleri belirten bir dilekçeye onaylı ders içeriklerini ekleyerek ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe başvurmanız gerekmektedir. Yaz okulunda aldığınız dersin üniversitemizde sayılabilmesi için ders içeriklerinin uyumlu olması gerekir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!