Yaz okulunda aldığım derslerin notları AGNO`yu nasıl etkiliyor?

Last updated 3 years ago
Yaz okulu sonunda hesaplanan ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki (bahar yarıyılı) AGNO’sunun yerine geçer. Yani hangi dönem dersini alırsanız alın geçmiş dönem AGNO değeriniz değişmez, sadece son AGNO değeriniz değişecektir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!