Yaz okulunda bir ders kaç kişiyle açılmaktadır?

Last updated 3 years ago
Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 25 olmalıdır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile daha az sayıdaki öğrenciler için de ders açılabilir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!