Yaz okulunda kaç ders alabilirim?

Last updated 3 years ago
Yaz Okuluna kayıt yaptıran her öğrenci toplam en fazla 13 kredilik/20 AKTS’lik ders alabilir; ancak, bir dersin kredi saatinin 13’ün/AKTS’sinin 20’nin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir. Yaz Okulu sonunda mezuniyete bir dersi kalabilecek öğrencilere azami 13 kredi saati/20 AKTS miktarına ilaveten bir ders daha verilebilir. Yıllık kayıt donduran öğrenciler Yaz Okulundan ders alamaz.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!