Yaz okulunda hangi dersleri alabilirim?

Last updated 3 years ago
Ders alma şartları güz ve bahar dönemlerindeki şartlarla aynıdır. Yaz okulunda öğrenciler, AGNO ile ilgili kriterleri sağlaması durumunda alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı, devamsızlıktan kaldığı veya ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri alabilir. Yan Dal veya Çift Anadal programına ait dersler yaz okulunda tamamlanabilir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!