Yaz okuluna nasıl başvurulur?

Last updated 3 years ago
Yaz okulunda açılacak dersler en geç bahar yarıyılı sınav sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde ilgili birimlerde ilan edilir. Öğrenciler Yaz Okulu Akademik Takviminde belirtilen tarihler içerisinde bu derslere kayıt yaptırır.
Yaz Okulu Bilgi rehberine https://bilgirehberleri.atauni.edu.tr/yazokulu/bilgi/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!