Bölüm programındaki tüm dersleri almış olan ancak tek bir FF dersi olan öğrencinin mezun olabilmesi için herhangi bir sınav var mı?

Last updated 5 years ago
Açık Öğretim Fakültesi Öğrencileri için tek ders sınavı bulunmamaktadır diğer öğrencilerimiz için;
Mezuniyetleri için tüm derslerden başarılı olmuş ancak bir dersten sınav koşulunu yerine getirmiş yani o dersi daha önce almış ve devamsızlıktan değil de FF alarak başarısız olmuş öğrenciye, tek ders sınav hakkı verilir. Öğrenci bu sınava girebilmek için Dekanlığa hangi dersten tek ders sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyle başvurur.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!