Öğretim programındaki tüm dersleri aldım ve hiç FF notum yok ancak AGNO`m 2.00`ın altında mezun olabilir miyim?

Last updated 5 years ago
Hayır, mezuniyet durumunda AGNO en az 2.00 olmalıdır. Dolayısıyla son 4 yarıyıldaki en çok 4 dersten mezuniyet AGNO barajı sınavına girmeleri gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin öncelikli olarak sınavlarına girecekleri dersler birim yönetim kurulunca karara bağlanır.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!