Üniversitenizde yapılan Bütünleme Sınavlarının harf notu nasıl hesaplanmaktadır?

Last updated 5 years ago
Bütünleme Sınavı’na giren öğrencilerin harf notlarının belirlenmesinde karşılaştırma yöntemi uygulanır. Bu yöntemde, harf notuna çevrilecek ham not, bu dersin ilgili yarıyılında yapılan yarıyıl sonu (final) değerlendirmesinin ham notları ile karşılaştırılır ve en yakın ham nota karşılık gelen harf notu verilir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!