DKL (Değerlendirmeye Katma Limiti) nedir?

Last updated 5 years ago
İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken DKL altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL’nin maksimum değeri 100 üzerinden 25’den az 35’ten fazla olmayacak şekilde, ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirlenir. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı ilgili dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!