Mazeret sınavı için alınan raporlar kaç gün içinde Dekanlığa verilmelidir?

Last updated 5 years ago
Mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde bir dilekçe ve ekindeki mazeretini gösterir belge ile başvurmak zorundadır.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!