Mazeret sınavı için Aile Hekimliği’nden alınan sağlık raporu geçerli midir?

Last updated 3 yıl önce
Evet. 10 (on) günden az süreli raporlar için tek hekim raporu yetmektedir. Ancak 10 (on) gün ve daha uzun süreli raporlarda Sağlık Kurulu Raporu aranmaktadır. (Rektörlük Makamı’nın 03.02.2012 tarih ve 2555 sayılı yazısı.)
Lütfen Bekleyin!

Lütfen bekleyin... bir saniye sürecek!