ÖBS not kartımdaki harf notları ne anlama gelmektedir?

Last updated 5 years ago
KULLANILAN KISALTMA VE TERİMLER
  • 1. AA ile DD arası "Geçer" notudur.
  • 2. FF, Z "Kalır" notudur. Bu dersler tekrar alınmak zorundadır.
  • 3. M (Muaf) öğrencnin dersten muaf olduğunu ifade eder. Bu dersler tekrar alınmak zorunda değildir, ortalamaya ve krediye etkisi yoktur.
  • 4. G (Geçer) notu öğrencinin dersten geçtiği anlamına gelir. Bu notun ortalamaya ve krediye etkisi yoktur.
  • 5. Mezun olabilmek için öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması, Z ve FF notu olmaması gerekir.
  • 6. Sınav sonuçlarında görülen E (Eksik) notu öğrencinin sınava girmediğini ifade eder.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!