Yarıyıl AGNO`su var mı?

Last updated 5 years ago
Hayır, AGNO’nun açık yazılımı “AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI”dır ve sadece tek bir yarıyıl dersleri dikkate alınarak (I. yarıyıl sonu hesaplanan AGNO hariç) hesaplanan ve sadece bir yarıyılı temsil eden AGNO değeri diye bir şey yoktur.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!