Frequently Asked Question

AGNO nasıl hesaplanıyor?
Last Updated 2 years ago

Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin AKTS değerinin dersin başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılması ile elde edilen sayıların toplamının almış olduğu tüm derslerin AKTS değerleri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.
ÖBS'deki "Öğrenim-AGNO Hesapla" menüsünden muhtemel AGNO'nuzu kolayca hesaplatabilirsiniz. Ekteki ekran alıntısında ÖBS'deki ilgili menü gösterilmiştir.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!