Sınav sonucuma nasıl itiraz edebilirim?

Last updated 5 years ago
Sınavınızın yeniden değerlendirilmesi için Atatürk Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 24/1 maddesi uyarınca sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe dilekçe ile başvurabilirsiniz.

İLGİLİ YÖNETMELİK MADDESİ
Sınav sonucuna itiraz

MADDE 24 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilanı tarihinden itibaren beş iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, bölüm/anabilim/anasanat dalı ve/veya dekanlığa/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kâğıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!