Online Belge Doğrulama nasıl yapılmaktadır?

Last updated 5 years ago
Öğrencilerimize verilen Öğrenci Belgesi, Transkript ve Diplomalar belgenin ibraz edildiği kişi ve kurumlarca 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin e bendi uyarınca https://atauni.edu.tr/belge-dogrulama-2 adresinden doğrulanabilmektedir.

Attachments

  1. Ekran Alıntısı.PNG
Please Wait!

Please wait... it will take a second!