Online Belge Doğrulama nasıl yapılmaktadır?

Last updated 3 yıl önce
Öğrencilerimize verilen Öğrenci Belgesi, Transkript ve Diplomalar belgenin ibraz edildiği kişi ve kurumlarca 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin e bendi uyarınca https://atauni.edu.tr/belge-dogrulama-2 adresinden doğrulanabilmektedir.

Ekler

  1. Ekran Alıntısı.PNG
Lütfen Bekleyin!

Lütfen bekleyin... bir saniye sürecek!