YDS’den 50 ve üzeri puan aldım. Üniversitenizdeki zorunlu yabancı dil ve Mesleki Yabancı Dil derslerinden muaf olabilir miyim?

Last updated 5 years ago
Evet. Üniversitede öğrenimine devam ederken ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Sınavında (YDS) 50 (elli) veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından eş değer puan alan öğrenciler, ortak zorunlu ders statüsündeki yabancı dil ve/veya mesleki yabancı dil statüsündeki ders/dersler için başarılı olduğu sınavı takip eden dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulu kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilir. Ancak öğrenciler, mesleki yabancı dil dersleri için yıllık eğitim-öğretim uygulayan programlarda bir dersten, yarıyıllık eğitim-öğretim uygulayan programlarda en fazla iki dersten muaf tutulabilirler.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!