Özel öğrenci, Farabi, Erasmus, Mevlana öğrencisi olarak farklı üniversitelere giden öğrenciler için ÖBS'de yapacağımız bir işlem var mıdır?

Last updated 5 years ago
Özel öğrenci,
Farabi,
Erasmus,
Mevlana değişim programlarından faydalanarak farklı üniversitelere giden öğrencilerin Öğrenim Protokolleri Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Öğrenci Sicil sayfasında yer alan "Özel Öğrenci/Değişim Programı" sayfasından bu öğrencilerin gidiş bilgilerini tanımlamalısınız. Bu işlemi yapmazsanız öğrenci fakültenizde ders kaydı yaptırmadığı için YÖKSİS'te pasif öğrenci olarak görünecektir. Dolayısıyla KYK gibi öğrencilerin verilerini YÖKSİS'ten alan kurumlşara herhangi bir sebeple başvuru yaptığında Atatürk Üniversitesi'nde aktif görünmediği için işlem yapamayacaktır.

Öğrencinin öğrenim süresi dolup notları Fakültenize ulaşltığında bu sayfadan dönüş bilgileri ÖBS'ye tanımlanmalıdır.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!