Öğrenci muafiyet işleme ekranından hatalı bir dersi muaf olarak işledim. Bu sebeple öğrencinin ders alma listesinden bu ders düştü. Bu dersi ders alma listesine tekrar nasıl ekleyebiliriz?

Last updated 5 years ago
Öğrenci-Muafiyet İşleme sayfasında ilgili dersin notunu "--" olarak güncelleyiniz. Öğrencinin danışmanına SMS gidecektir. Danışman bu dersi "Danışmanlık-Muafiyet Onay" ekranından onayladıktan sonra ders öğrencinin not kartından silinecek ders alma listesine geri dönecektir. YAni hatalı muafiyet işledikten sonra bu dersi not kartından silmek için "Öğrenci Sicil-Not Kartı Düzenleme" sayfasını kullanmayınız.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!