Üniversitenize dikey/yatay geçiş ile kayıt yaptırdım Üniversitenizden muaf olduğum dersleri ve almam gereken dersleri nasıl öğrenebilirim?

Last updated 5 years ago
Üniversitemize bağlı programlara kayıt yaptırıp muafiyet başvurusunda bulunan her öğrenci için ilgili birimlerin Muafiyet ve İntibak Komisyonu tarafından bir Muafiyet Çizelgesi hazırlanarak bu çizelgeler öğrenciye ve öğrenci danışmanlarına tebliğ edilir. Öğrencinin mezuniyet aşamasında sorun yaşamaması için derslerini mutlaka bu çizelgeye göre seçmesi gerekir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!