Öğrencinin daha önce alıp başarısız olduğu ders için bu dönem muafiyet işledik AGNO hesabında hala başarısız olarak değerlendiriliyor.

Last updated 5 years ago
Atatürk Üniversitesi Lisans Düzeyinde Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 16/6 maddesi aşağıdaki gibidir:
"Üniversitede öğrenimine devam ederken başka bir yükseköğretim kurumunda içerik ve kredi yönünden uyumlu olan dersi/dersleri almış ve başarmış olan öğrenciler, o ders/dersler için ilk defa ders kaydı yaptırdığı dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde yönetim kurulu kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilirler."

Ara sınıf öğrencileri sadece ilk defa ders kaydı yaptıkları dönem için muafiyet talebinde bulunabilir daha önce ders kaydı yaptırıp başarılı ya da başarısız oldukları dersler için muafiyet başvurusu yapamazlar.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!