FYK Kararı ile öğreci sicilde yer alan öğrenci not kartı düzenle sayfasından öğrencinin not kartına ders ekleyeceğiz; fakat ders görünmüyor.

Last updated 5 years ago
Öğrencinin müfredat yılını kontrol ediniz. Bu ders öğrencinin müfredatına eklenmelidir. Program İşlemlerindeki "Müfredat Dersleri" menüsünden ekleyebilirsiniz.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!