Sınav Notlarını (Tek Ders & AGNO Baraj & Azami Süre Sonu) sisteme nasıl tanımlayabilirim?

Last updated 8 years ago

Tek ders sınavı, AGNO yükseltme sınavı ile Azami Süre Sınav notlarını öğretim üye/elemanları Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) tanımlayamaz. 

Bu sınavlara ait notlar, birim öğrenci işleri personeli veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında görevli birim öğrenci işleri temsilcisi personeli tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) tanımlamaktadır. 

Bunun için sınav notunu ve harf notunu dilekçe ile ilgili Bölüm Başkanlığı aracılığı ile Dekanlık/Müdürlük makamına ibraz etmeniz gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!