"Tek Ders" ve "AGNO Barajı" sınavlarının notlarını sisteme nasıl tanımlayabilirim?

Last updated 5 years ago
Tek ders sınavı ve AGNO yükseltme sınavı notlarını öğretim üye/elemanları ÖBS'ye tanımlayamaz. Notları Fakülte öğrenci işleri ÖBS'ye tanımlamaktadır. Bunun için sınav notunu ve harf notunu dilekçe ile ilgili Bölüm Başkanlığı'na ibraz etmeniz gerekmektedir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!