Öğrenci sicilde yer alan "Öğrenci Not Kartı Düzenle" (NOKTA otomasyonundaki 416) sayfasında işlem yapma yetkim yok. Ne yapabilirim?

Last updated 5 years ago
Müdürlüğünüz/Dekanlığınızca ÜBYS üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yazı yazılması halinde yetkilendirme yapılabilir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!