Öğrenci sicilde yer alan "Öğrenci Not Kartı Düzenle" (NOKTA otomasyonundaki 416) sayfasında işlem yapma yetkim yok. Ne yapabilirim?

Last updated 3 yıl önce
Müdürlüğünüz/Dekanlığınızca ÜBYS üzerinden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yazı yazılması halinde yetkilendirme yapılabilir.
Lütfen Bekleyin!

Lütfen bekleyin... bir saniye sürecek!