Fakültemiz/Yüksekokulumuzdaki staj komisyonu başkan ve üyeli staj dersini ek ders programına ekleyememektedir.

Last updated 5 years ago
Staj komisyonu başkan ve üyelerinin "Staj" dersini ek ders formunda gösterebilmesi için Fakülte/Yüksekokul öğrenci işlerinin bu personeli ÖBS'deki personel işlemleri menüsünde yer alan Yeni Görev Ata ekranındaki İdari Görev sekmesinden tam zamanlı olarak Fakülte/Yüksekokul altında-bölüm veya program değil- görevlendirmesi gerekmektedir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!