Üniversitenize kayıt yaptırmadan önce hangi derslerden muaf olacağımı kesin olarak öğrenebilir miyim?

Last updated 5 years ago
Muafiyet işlemleri ayrı ve özel bir çalışma gerektiren, araştırma ve inceleme neticesinde oluşturulabilecek türden idari işlemler olduğundan ve henüz üniversitemize kayıt yaptırmamış olmanız sebebiyle Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7 nci maddesine göre muaf olduğunuz dersleri öğrenmeniz mümkün değildir.

Ders muafiyeti başvuruları öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı tarihte başlar ve ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Üniversitemiz Ders Muafiyeti Uygulama Esasları’nın 5 inci maddesine göre öğrencilerin daha önce alıp başardıkları derslerin muaf sayılabilmesi için muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile birlikte ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe başvurması gerekmektedir. Böylece muafiyet isteği komisyon tarafından incelenerek bir rapor düzenlenir. Düzenlenen bu rapor ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır ve öğrencilerin intibakları anılan uygulama esaslarının 7 nci maddesinde belirtilen esaslara göre ilgili yarıyıla yapılır.

Üniversitemize kayıtlı bir öğrenci olmadığınızdan ve bu sebeple muafiyet başvurusunda bulunamayacağınızdan hakkınızda ilgili birimlerin muafiyet komisyonunca bir muafiyet raporu düzenlenemeyecektir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca ders müfredatınıza ve müfredat kurallarına ÖBS’deki “Öğrenim” başlığı altında yer alan “Ders Alma” ekranından ulaşabilirsiniz.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!