Yatay geçiş yaptıktan sonra hangi sınıfın derslerini alacağım?

Last updated 4 years ago
Birimler tarafından oluşturulan yatay geçiş komisyonları, yatay geçiş talebinde bulunan öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile yatay geçiş yapmak istediği programın derslerini dikkate alarak, “Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları”na göre öğrencinin muaf olacağı ve hangi yarıyıla intibak ettirileceğini tespit eder ve öğrencinin kayıt yaptıracağı dersleri belirler.

Muafiyet işlemleri ayrı ve özel bir çalışma gerektiren, araştırma ve inceleme neticesinde oluşturulabilecek türden idari işlemler olduğundan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7 nci maddesine göre, kayıt yaptırmadan muaf olduğunuz dersleri kesin olarak öğrenmeniz mümkün değildir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!