İkinci öğretim öğrencisiyim. Başka bir üniversitenin birinci öğretimine yatay geçiş yapabilir miyim?

Last updated 4 years ago
Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilir. Eğer %10’luk dilime girmişseniz ilgili Dekanlığa/Yüksekokula dilekçe vererek %10’a girdiğinize ilişkin bir yazı almanız gerekir.
Please Wait!

Please wait... it will take a second!