Değişim Programı kapsamında farklı bir üniversitede öğrenim görmekteyim, aldığım notlar itibariyle üniversitemizde Yüzde Onluk dilime gireceğimi tahmin etmekteyim. Değişim Programı kapsamında öğrenim görenler Yüzde On hesabına dahil edilir mi?

Last updated 4 yıl önce
Bulunduğunuz sınıf itibariyle müfredatınızdaki bütün dersleri alarak (almadığınız ders olmamalıdır.) başarmışsanız ve Not Döküm Belgenizin Yüzde Ona Giren Öğrencilerin belirlenmesinden önce ilgili birime ulaşması halinde yüzde on içinde değerlendirilebilirsiniz
Lütfen Bekleyin!

Lütfen bekleyin... bir saniye sürecek!