Ders Kaydı/Ders Alma
Bu kategoride ders kaydı ile ilgili öğrencilerin sık sorduğu sorulara yer verilmiştir. Ders kayıtlarıyla ilgili detaylı bilgiyi http://eski.atauni.edu.tr/dersKayit/ adresindeki "Ders Kayıt Bilgi Rehberi"nden alabilirsiniz.
 1. A seçmeli dersinden başarısız oldum, bir sonraki yıl aynı seçmeli dersi almak zorunda mıyım?  
 2. A seçmeli dersini almaktan vazgeçtim. Bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir miyim?  
 3. AGNO’mu yükseltmek için tekrar dersim olmamasına rağmen alt yarıyıldaki dersleri tekrar alabilir miyim?  
 4. Azami kredi sınırına Türk Dili, Yabancı Dil ve Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi derslerinin kredisi dâhil mi?  
 5. Bir yarıyılda alınabilecek derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?  
 6. Birinci sınıf sonunda AGNO’m 2.00 üzerinde olduğu için ikinci sınıfın güz ve bahar döneminden ders almaya hak kazandım ve ikinci sınıf bahar döneminden bir ders alarak bu dersten kaldım ve AGNO’m 2.00’ın altına düştüğü için bahar döneminde ikinci sınıftan  
 7. DD ve DC notu başarılı bir not mudur?  
 8. Ders kaydı için herhangi bir şart var mı?  
 9. Ders kaydı nasıl yapılıyor?  
 10. Ders kaydı yaparken “DD” ve “DC “ olan dersleri de seçmek zorunda mıyım?  
 11. Hangi durumda üst yarıyıldan ders alabilirim?  
 12. Hangi durumlarda bir öğrenci akademik anlamda başarısız sayılır?  
 13. I. Yarıyıl sonunda AGNO değerim 2.50`nin üzerinde olduğundan bahar yarıyılı ders kaydında hem II. yarıyıldan ve hem de IV. yarıyıldan ders alabilir miyim?  
 14. İki hafta sonra başka bir seçmeli dersi aldım. İlk iki hafta devamsız mı sayılıyorum?  
 15. Kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız olunan ders mi alınmalıdır?  
 16. Ön şartlı ders ne demektir? Üniversitemizde ön şartlı ders var mıdır?  
 17. Seçmeli dersi değiştirme hakkı var mı?  
Lütfen Bekleyin!

Lütfen bekleyin... bir saniye sürecek!