Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Öğrenci İşleri (Öğrenci işlerini yürüten idari personel içindir.)
Bu kategoride Fakülte/Enstitü/Yüksekokul öğrenci işlerini yürüten personelin karşılaştığı sorunlara ilişkin konular yer almaktadır.
 1. Birimimizde yeni görevlendirilen personeli ÖBS'ye nasıl tanımlayabilirim, personel ÖBS şifresini nasıl alacaktır?  
 2. Dersler arası öğrenci transferini nasıl yapabilirim?  
 3. Fakültemiz eski mezunlarının ÖBS'ye ve YÖKSİS'e kaydını nasıl yapabiliriz?  
 4. Fakültemiz/Yüksekokulumuzdaki staj komisyonu başkan ve üyeli staj dersini ek ders programına ekleyememektedir.  
 5. Fakültemizde ders verecek bir hocaya ÖBS'de ders atamak istiyorum; fakat ders açma sayfasında bu personelin ismi çıkmamaktadır.  
 6. Fakültemizde görev yapan bölüm sekreterlerinin sorumlu oldukları bölümler değiştirilmiştir. ÖBS'den gerekli düzenlemeyi nasıl yapabiliriz?  
 7. Fakültemize kayıtlı tüm öğrencilere nasıl SMS gönderebiliriz?  
 8. FYK Kararı ile öğreci sicilde yer alan öğrenci not kartı düzenle sayfasından öğrencinin not kartına ders ekleyeceğiz; fakat ders görünmüyor.  
 9. Mezun öğrenci listesini yıllara göre nasıl alabilirim?  
 10. Müfredattaki dersin İngilizce adını nasıl tanımlayabilirim?  
 11. Öğrenci muafiyet işleme ekranından hatalı bir dersi muaf olarak işledim. Bu sebeple öğrencinin ders alma listesinden bu ders düştü. Bu dersi ders alma listesine tekrar nasıl ekleyebiliriz?  
 12. Öğrenci sicilde yer alan "Öğrenci Not Kartı Düzenle" (NOKTA otomasyonundaki 416) sayfasında işlem yapma yetkim yok. Ne yapabilirim?  
 13. Öğrencinin daha önce alıp başarısız olduğu ders için bu dönem muafiyet işledik AGNO hesabında hala başarısız olarak değerlendiriliyor.  
 14. Öğrencinin muaf olduğu dersleri muafiyet işleme ekranından işledim. Ders not kartında görünüyor; fakat ders alma listesinden silinmedi neden olabilir?  
 15. Özel öğrenci, Farabi, Erasmus, Mevlana öğrencisi olarak farklı üniversitelere giden öğrenciler için ÖBS'de yapacağımız bir işlem var mıdır?  
 16. Yabancı dil hazırlık sınıfı sınavından başarılı olan öğrencileri devamlı öğrenci statüsüne nasıl çekebiliriz?  
Lütfen Bekleyin!

Lütfen bekleyin... bir saniye sürecek!