Üniversitenizde öğrenime devam ederken başka bir yükseköğretim kurumunda içerik ve kredi yönünden uyumlu olan ders/dersler için muafiyet başvurusunda bulunabilir miyim?

Last updated 4 yıl önce
Üniversitede öğrenimine devam ederken başka bir yükseköğretim kurumunda içerik ve kredi yönünden uyumlu olan dersleri almış ve başarmış olan öğrenci o dersler için ilk defa ders kaydı yaptırdığı dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde yönetim kurulu kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilir. Ancak daha önce kayıt yaptırdığı bir ders için muafiyet talebinde bulunamaz.
Lütfen Bekleyin!

Lütfen bekleyin... bir saniye sürecek!