Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır?

Son Güncelleme 2 years ago
Üniversitemizde derslere %80 devam zorunluluğu vardır. Örneğin bir yarıyılda toplam 100 saat okutulan bir derse en az 80 saat devam edilmelidir. Bu şartı yerine getirmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalır ve not kartlarında “Z” harfi görünür. Bu not “FF” notu ile eş değerdir. Devamsızlıktan bir dersten kalan öğrenci bu dersin bütünleme sınavına ve tek ders sınavına giremez; ancak bu dersi yaz okulundan alabilir.
Lütfen Bekleyin!

Lütfen bekleyin... bir saniye sürecek!