Öğrenci Bilgi Sisteminde 9 danışmanlığım bulunmasına rağmen ÜBYS ders ücret formunda 8 danışmanlık yansımaktadır.

Last updated 3 yıl önce
Öğrencilerinizden biri özel öğrenci statüsündedir. Bu sebeple bu sebeple ÜBYS'de Danışmanlık dersi 1 saat eksik görünmektedir.
Hangi öğrencilerin özel öğrenci olduğu ÖBS'deki ders işlemleri menüsünde öğrencilerin isimlerinin yanında "(Özel öğrenci)" ifadesiyle belirtilmiştir.
Lütfen Bekleyin!

Lütfen bekleyin... bir saniye sürecek!